maanantai 18. huhtikuuta 2016

B on kak-ko-nen

B niin kuin boing boing

Mi-nus-ta o-li ki-vaa juos-ta ja hyp-piä kan-to-han-gil-la. Boing boing! Nyt han-get o-vat muis-to vain, mut-ta tu-lee-han uu-si-a tal-vi-a ja han-ki-a.


Kuva Jorma Knuutinen

perjantai 15. huhtikuuta 2016

Aak-kos-ju-tut al-ka-vat

A niin kuin Aa-tu.

Yk-kö-siä mo-lem-mat: A kir-jai-mien ja Aa-tu koi-rien. Ai-na-kin tääl-lä ko-to-na o-len kin-gi, ja Ji-ri on  pe-rin-tö-pins-si pe-rin-tö-prins-si.

Äi-ti ei o-le koi-ra, jo-ten hän-tä ei las-ke-ta. Tai voi-si-han hän ol-la ho-vi-mes-ta-ri, la-kei-ja, ho-vi-nei-to tai pää-mi-nis-te-ri.

Kau-nis koi-ra, vai mi-tä?

maanantai 4. huhtikuuta 2016

Töl-löt-tä-jät

Ih-mi-set kat-se-le-vat u-sein telk-ka-ri-a. En ym-mär-rä, mik-si, kun ai-ka har-voin on koi-ra-oh-jel-mi-a.

Toi-saal-ta on kyl-lä mu-ka-va, kun ih-mi-set is-tu-vat pai-koil-llaan. Sil-loin voi men-nä sy-liin rap-su-tel-ta-vak-si. Tyk-kkään rap-sut-te-lus-ta.

Ji-ri-ä kel-jut-taa, kun se ei pääs-syt sy-liin.