maanantai 4. huhtikuuta 2016

Töl-löt-tä-jät

Ih-mi-set kat-se-le-vat u-sein telk-ka-ri-a. En ym-mär-rä, mik-si, kun ai-ka har-voin on koi-ra-oh-jel-mi-a.

Toi-saal-ta on kyl-lä mu-ka-va, kun ih-mi-set is-tu-vat pai-koil-llaan. Sil-loin voi men-nä sy-liin rap-su-tel-ta-vak-si. Tyk-kkään rap-sut-te-lus-ta.

Ji-ri-ä kel-jut-taa, kun se ei pääs-syt sy-liin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti