keskiviikko 27. tammikuuta 2016

Aa-tu ker-too it-ses-täänMi-nä o-len lu-ku-koi-ra. Ni-me-ni on Aa-tu. O-len vii-si vuot-ta van-ha.

Mi-nä tyk-kään lap-sis-ta, pal-lois-ta ja syö-mi-ses-tä.