tiistai 15. marraskuuta 2016

E niin kuin e-pis-tä

E-pis-tä on, et-tä mi-nä jou-dun ham-mas-lää-kä-riin, mut-ta Ji-ri ei. E-ri-tyi-sen e-pis-tä on, et-tä Nin-ni-ser-kul-tam-me, jo-ka on vas-ta 4-vuo-ti-as, pi-ti pois-taa 18 ham-mas-ta. On-nek-si Nin-nin on nyt hel-pom-pi syödä.
Ham-paan-pe-su on-kin tär-keäm-pää kuin luu-lin.

Nin-ni-serk-ku toi-pu-mas-sa ham-mas-lää-kä-rin jäl-keen